Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom denna forskning vill vi bidra med gränsöverskridande kunskap för att understödja ansvarsfull organisering av arbete och ledning.

Detta gör vi genom att utforska samtida organisatoriska utmaningar relaterade, bland annat, till olika former av ledarskap, genus och mångfald, hållbarhet, förändringen av arbete och styrning till följd av implementeringen av ny teknik.

Vi utgår från kritiska angreppsätt för att förstå dessa fenomen. Exempel på sådana angreppssätt inkluderar sociomateriella perspektiv, praktikteori, posthumanism, och diskursteori. Vi samverkar gärna för att tillsammans skapa kunskap som ligger nära vardaglig praktik.

Kontaktperson

Universitetslektor företagsekonomi

Michela Cozza

021-10 15 51

michela.cozza@mdh.se

Universitetslektor

Inti Lammi

016-15 32 61

inti.lammi@mdh.se

After Method in Organization Studies IV: The epistemology of practice, June 3-4, 2021

Welcome to a conference that provides an opportunity for social science researchers to meet and discuss methodological questions around epistemology of practice and epistemological practices.

Läs mer

Medlemmar

Professor

Chris Ivory

chris.ivory@mdh.se

Professor i företagsekonomi

Anette Hallin

021-15 17 93

anette.hallin@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Eva Lindell

021-10 14 65

eva.lindell@mdh.se

Karin Ahlström

karin.ahlstrom@mdh.se

Universitetslektor i organisation

Klara Regnö

021-10 15 43

klara.regno@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi inr. organisation/Docent

Lucia Crevani

021-15 17 47

lucia.crevani@mdh.se

Universitetslektor /Excellent lärare/Prodekan/Docent

Magnus Hoppe

021-10 73 85

magnus.hoppe@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Marie Mörndal

021-10 70 64

marie.morndal@mdh.se

Universitetslektor

Michela Cozza

021-10 15 51

michela.cozza@mdh.se

Universitetslektor

Inti Lammi

016-15 32 61

inti.lammi@mdh.se

Universitetslektor

Pär Blomkvist

021-10 70 45

par.blomkvist@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Johan Grinbergs

021-10 15 62

johan.grinbergs@mdh.se

Doktorand

Michelle Åberg

021-10 73 18

michelle.aberg@mdh.se

Doktorand

Anna Uhlin

021-10 16 56

anna.uhlin@mdh.se

Doktorand

Christoffer Andersson

021-10 16 55

christoffer.andersson@mdh.se

Universitetslektor

Silvia Bruzzone

021-15 17 15

silvia.bruzzone@mdh.se

Universitetslektor

Ali Farashah

021-10 16 15

ali.farashah@mdh.se

Universitetslektor

Caroline Ingvarsson

016-15 32 71

caroline.ingvarsson@mdh.se

Doktorand

Linnea Tavakoli Hagström

021-48 06 988

linnea.tavakoli.hagstrom@mdh.se

Universitetslektor

Anna Launberg

021-10 16 64

anna.launberg@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

This research project identifies the main individual, organizational, and structural factors for career success of migrants and provides us with an overarching picture.


Projektansvarig vid MDH: Ali Farashah

Huvudfinansiering: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Till toppen