Text

NMP – nya managementpraktiker

Inom NMP arbetar forskarna med nya former, processer, handlingsmönster och idéer som genomsyrar ledning och ledarskap i och omkring organisationer i dag.

Kontaktperson

Universitetslektor i företagsekonomi-inr mot organisation

Magnus Linderström

+4621101359

magnus.linderstrom@mdh.se

Fokusområden

  • aktuella former av ledarskap
  • entreprenörskap
  • temporära organisationer
  • beslutsfattande
  • organisatoriskt lärande
  • organiserandes performativa karaktär, till exempel hur städer organiseras

Medlemmar

Följande forskare, lärare och doktorander är aktiva inom forskargruppen.

  • Silvia Gherardi, gästprofessor
  • Nada Endrissat, affilierad forskare
  • Viviane Sergi, affilierad forskare


Professor

Peter Söderbaum

peter.soderbaum@mdh.se

Professor

Chris Ivory

chris.ivory@mdh.se

Professor i företagsekonomi

Anette Hallin

+4621151793

anette.hallin@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Eva Lindell

+4621101465

eva.lindell@mdh.se

Universitetslektor i organisation

Klara Regnö

+4621101543

klara.regno@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi inr. organisation

Lucia Crevani

+4621151747

lucia.crevani@mdh.se

Universitetslektor / Excellent lärare/Prodekan

Magnus Hoppe

+4621107385

magnus.hoppe@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Marie Mörndal

+4621107064

marie.morndal@mdh.se

Universitetslektor företagsekonomi

Michela Cozza

+4621101551

michela.cozza@mdh.se

Universitetslektor i marknadsföring

Linda Höglund

+4621107341

linda.hoglund@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Fredrik Jeanson

+4621101362

fredrik.jeanson@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Johan Grinbergs

+4621101562

johan.grinbergs@mdh.se

Doktorand

Michelle Åberg

+4621107318

michelle.aberg@mdh.se

Doktorand

Anna Uhlin

+4621101656

anna.uhlin@mdh.se

Doktorand

Christoffer Andersson

+4621101655

christoffer.andersson@mdh.se

Universitetslektor

Silvia Bruzzone

+4621151715

silvia.bruzzone@mdh.se

Universitetslektor

Ali Farashah

+4621101615

ali.farashah@mdh.se

Universitetslektor

Caroline Ingvarsson

+4616153271

caroline.ingvarsson@mdh.se

Forskare Universitetslektor

Pär Blomkvist

+4621107045

par.blomkvist@mdh.se

Universitetslektor

Inti Lammi

+4616153261

inti.lammi@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

Syftet med projektet är att utveckla ett teoretiskt perspektiv där ledningsaktiviteter analyseras i termer av social interaktion.


Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser