Text

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Gruppen verkar för teoriutvecklande praxisnära forskning som ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den är verksamhetsnära och legitimerar professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Kontaktperson

Universitetslektor

Pernilla Sundqvist

+4621101336

pernilla.sundqvist@mdh.se

Forskningen inom NT-didaktik sker i samverkan med övriga forskningsgrupper inom didaktik- och pedagogikområdet vid MDH och präglas av en öppenhet för olika forskningsperspektiv.

Forskargruppens fokusområden:

  • Språkanvändning och samtal i klassrummet kopplat till teori och praktik.
  • Teknikdidaktik i förskola och grundskola. Gruppen ingår i de nationella nätverken CETISlänk till annan webbplats och FrontDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök till FontD

Läs mer om ansökan till forskarskolan FontD

Universitetslektor

Tor Nilsson

+4616153419

tor.nilsson@mdh.se

Universitetsadjunkt

Roger Andersson

+4621107322

roger.andersson@mdh.se

Universitetslektor

Kjell Prytz

+4621107004

kjell.prytz@mdh.se

Universitetslektor

Gunnar Jonsson

+4621151744

gunnar.jonsson@mdh.se

Universitetsadjunkt Doktorand

Charlotte Dunne

+4616153457

charlotte.dunne@mdh.se

Universitetsadjunkt

Nicklas Ekebom

+4621101525

nicklas.ekebom@mdh.se

Universitetsadjunkt

Eva-Lena Bjursten

+4616153269

eva-lena.bjursten@mdh.se

Doktorand

Anders Svenson

anders.svenson@mdh.se

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Pågående forskningsprojekt