Text

Nationalekonomi

Inom nationalekonomi fokuserar forskarna på energi- och miljöekonomi och undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen.

Kontaktperson

Universitetslektor / Docent

Christos Papahristodoulou

+4621103176

christos.papahristodoulou@mdh.se

Fokusområden

  • Betydelsen av den tekniska utvecklingen av både energieffektiviteten och rengöring av tillverkningsprocessen.
  • Möjliga framtidsscenarier för intäkter, tekniska förändringar, energianvändning och miljösituationen.
  • Rekommendationer för politiska åtgärder för att korrigera eventuella marknadsmisslyckanden som kan kopplas till forskning och utveckling, energianvändning och utsläpp.
  • Sociala interaktioner, politisk och offentlig ekonomi samt arbetsmarknadsekonomi.

 

Medlemmar

Universitetslektor

Mats Ekman

+4621151746

mats.ekman@mdh.se

Professor i nationalekonomi

Clas Eriksson

+4621101545

clas.eriksson@mdh.se

Universitetslektor i nationalekonomi inr mot finansiell ekonomi

Johan Lindén

+4621101498

johan.linden@mdh.se

Universitetslektor

Lars Widell

+4621107030

lars.widell@mdh.se

Pågående forskningsprojekt


Projektansvarig vid MDH: Clas Eriksson