Text

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av inbäddade system, inklusive: modeller för arkitektoniska och beteendebeskrivningar av system och krav på system, tekniker för att analysera och transformera modeller och runtime-arkitekturer för resurseffektiva, förutsägbara inbyggda system.

Kontaktperson

Professor / Docent

Mikael Sjödin

+4621101597

mikael.sjodin@mdh.se

  • Hierarchical scheduling frameworklänk till annan webbplats Implementering i FreeRTOS operativsystem kan laddas ned från denna länk.
  • Rafia är författaren/utvecklaren av Multi-Resource serverlänk till annan webbplats som ger kombinerbar hierarkisk schemaläggning på flerkärniga plattformar. Vi utökar traditionella serverresurser genom att koppla en minnesbandbredd till varje server; på så sätt har en multi-resursserver både CPU-bandbredd och minnesbandbredd tilldelad den. Multiresursservrarna är användbara för att tillhandahålla partitionering, kombinerbarhet och förutsägbarhet i både hårda och mjuka realtidssystem.

Pågående forskningsprojekt

This project aims at developing innovative techniques to provide a full-fledged development environment for vehicular applications that use TSN as the backbone for on-board communication.


Projektansvarig vid MDH: Saad Mubeen

Huvudfinansiering: Vinnova

DeepMaker aims to provide a framework to generate synthesizable accelerators of Deep Neural Networks (DNNs) that can be used for different FPGA fabrics.


Projektansvarig vid MDH: Masoud Daneshtalab

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

In this project, the goal is to understand, and ultimately limit the effects of, the sources of unsustainability in RTA-O. We will focus on the classes of preemtable fixed-priority scheduled uniprocessor systems and server-based scheduled multiprocessor systems.


Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDH), as an integrated part of the MDH strategic research area Embedded Systems (ES).


Projektansvarig vid MDH: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

With MINEStrA we aim at providing a system integration approach supporting early behavioural analysis and simulation based on executable models.


Projektansvarig vid MDH: Antonio Cicchetti

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

XIVT - eXcellence in Variant Testing


Projektansvarig vid MDH: Eduard Paul Enoiu

Huvudfinansiering: Itea3