Text

Medicinsk teknik

Forskningen inom forskargruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Kontaktperson

Professor Hälsoteknik med inr medicintekniska sensorsystem

Maria Lindén

+4621101548

maria.linden@mdh.se

Medicinsk teknik-gruppens forskning är inriktad på multisensorsystem för mätning av fysiologiska parametrar. Systemen är utvecklade för att vara bärbara, inklusive artificiell intelligens och trådlös kommunikation för att möjliggöra fri rörlighet.

Pågående forskningsprojekt

The ESS-H+ profile will aim for an increased specialization, a significant progression, and raised scientific ambitions, as compared to ESS-H, through deepened co-production with our partner companies within one integrated Focus Area: Sensor systems for health monitoring/monitoring of humans.


Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

From a scientific point of view, the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.


Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen