Text

Marknadsföring och strategi

Inom marknadsföring och strategi (MaSt) studeras värdegenerering, hållbara konkurrensfördelar samt utveckling och förnyelse i företag och organisationer.

Kontaktperson

Universitetslektor

Emilia Rovira Nordman

+4621107330

emilia.rovira.nordman@mdh.se

Kärnkompetensen ligger inom forskningsområdena internationell strategi och marknadsföring. Forskarna strävar efter att ligga i framkant både när det gäller utbildning och forskning. Många av gruppens forskningsresultat har publicerats i topp-rankade internationella tidskrifter så som Journal of International Business Studies, Journal of World Business och British Journal of Management.

Aktuella projekt är till exempel:

  • förnybara energisystem och smarta städer ur ett marknadsföringsperspektiv
  • dotterbolags betydelse för hållbar utveckling, överlevnad och konkurrensfördelar i multinationella företag
  • hur digitaliseringen förändrat förutsättningarna för små och medelstora företag i detaljhandeln.

Medlemmar

  • Sylvie Chetty, gästforskare
  • Peter Thilenius, gästprofessor
  • Steven Thompson, affilierad forskare

Professor i företagsekonomi med inr. mot marknadsföring

Ulf R Andersson

+4621101323

ulf.r.andersson@mdh.se

Doktorand

Elena Anastasiadou

+4621101407

elena.anastasiadou@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Joacim Björkvall

+4621103124

joacim.bjorkvall@mdh.se

Doktorand

Todd Drennan

+46214806909

todd.drennan@mdh.se

Universitetslektor företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Michaël Le Duc

+4621101402

michael.le.duc@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi/inr marknadsföring/org

Charlotta Edlund

+4621107306

charlotta.edlund@mdh.se

Universitetslektor / Docent i företagsekonomi

Peter Ekman

+4621101417

peter.ekman@mdh.se

Universitetslektor

Harun Emre Yildiz

+4621151713

emre.yildiz@mdh.se

Universitetslektor i industriell ekonomi och organisation

Cecilia Erixon

+4621101436

cecilia.erixon@mdh.se

Universitetslektor i marknadsföring

Annoch Hadjikhani

+4621101678

annoch.hadjikhani@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Ingemar Haglund

+4621101477

ingemar.haglund@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi m/o

Lennart Haglund

+4621103152

lennart.haglund@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi-marknadsföring/org

Björn Johansson

+4621107351

bjorn.johansson@mdh.se

Universitetslektor i företagsek-inr marknadsföring/organisation

Toon Larsson

+4621101495

toon.larsson@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Cecilia Lindh

+4621101301

cecilia.lindh@mdh.se

Universitetsadjunkt

Madeleine Lundberg

+4621103151

madeleine.lundberg@mdh.se

Universitetslektor

Eva Maaninen-Olsson

+4621103147

eva.maaninen-olsson@mdh.se

Doktorand /Universitetsadjunkt

Noushan Memar

+4621151701

noushan.memar@mdh.se

Universitetslektor ,Docent

Rana Mostaghel

+4621101645

rana.mostaghel@mdh.se

Andreas Pajuvirta

andreas.pajuvirta@mdh.se

Universitetslektor

Jimmie Röndell

+4621151792

jimmie.rondell@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Aswo Safari

+4621107083

aswo.safari@mdh.se

Assistent med doktoranduppgifter

Ying Yang

ying.yang@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att utforska vilka utmärkande faktorer som möjliggör internationell expansion genom e-handel i små och medelstora företag.


Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Torsten Söderbergs stiftelse

Det här forskningsprojektet syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse