Text

Mälardalen INteraction and Didactics (MIND)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker. Forskningen syftar till att höja kvalitén på undervisning och lärarutbildning genom ett nära samarbete mellan Mälardalens högskola och dess övningsskolor i regionen. Detta samarbete bygger på forsknings- och utvecklingsinsatser i och bortom klassrum där lärarstudenter och deras handledare blir medaktörer i insatserna.

Kontaktperson

Universitetslektor

Olcay Sert

+4621101636

olcay.sert@mdh.se

Gruppen undersöker pedagogisk interaktion och praktiker genom att fokusera på audiovisuella och digitala data utifrån ett mikroanalytiskt perspektiv (t.ex. genom diskursiva metodologier såsom multimodal samtalsanalys), samt utifrån ett bredare, etnografiskt perspektiv.

 

Grupen fokuserar på:

 • analyser av videoinspelad klassrumsinteraktion samt interaktion i andra medierade sammanhang där lärande och undervisning sker
 • analyser av reflektions– och återkopplingssamtal med lärare, handledare och lärarstudenter
 • analyser av annoterade och video-taggade observationer och videoinspelningar
 • analyser av framväxande databaser och korpusar av skrivet och talat material

 

Tvärdisciplinära aktiviteter med forskare och lärare:

 • samtalsanalytiska datasessioner
 • datasessioner med andra former av data från klassrum
 • utbildning gällande mjukvara för mikroanalyser och audiovisuell datahantering
 • utbildning i forsknings- och utvecklingsmetodik genom bl.a. workshops med lärare
 • olika former för spridning av forskningsresultat för doktorander, forskare, handledare och lärare

 

Ämneskunskaper:

 • engelska och svenska som andraspråk
 • flerspråkighet
 • matematikdidaktik
 • (Språk)lärarutbildning

 

Pågående forskningsprojekt