Text

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Kontaktperson

Professor i matematik/tillämpad matematik

Andreas Ryve

+4621101508

andreas.ryve@mdh.se

Forskarna fokuserar på två större forskningsprogram:

  • Bra matematikundervisning i Sverige, Finland, Flandern och USA.
  • Att utveckla matematikundervisning i stor skala.
  • Forskningsbaserade läromedel för rik matematikundervisning

Projekten handlar bland annat om hur forskarna tillsammans med kommuner storskaligt och långsiktigt kan utveckla matematikundervisning, utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik, ta reda på vilka möjligheter till lärande som skapas inom Matematiklyftet samt hur digital teknik kan utveckla matematikundervisningen.

Gruppen samarbetar med forskare nationellt (exempelvis Umeå universitet och Örebro universitet) och internationellt (exempelvis University of Helsinki och University of Pennsylvania).

Medlemmar

Professor Matematik

Kimmo Eriksson

+4621101533

kimmo.eriksson@mdh.se

Universitetslektor i didaktik

Jannika Lindvall

+4621101358

jannika.lindvall@mdh.se

Universitetslektor

Maria Larsson

+4621101648

maria.larsson@mdh.se

Universitetslektor

Jan Olsson

+4621107018

jan.olsson@mdh.se

Projektledare

Fredrik Blomqvist

+4621107333

fredrik.blomqvist@mdh.se

Processledare

Patrik O Gustafsson

patrik.o.gustafsson@mdh.se

Universitetsadjunkt /doktorand i matematik/tillämpad matematik

Hillevi Gavel

+4621101601

hillevi.gavel@mdh.se

Universitetsadjunkt

Daniel Brehmer

+4621107011

daniel.brehmer@mdh.se

Doktorand

Simon Sjölund

simon.sjolund@mdh.se

Projektassistent

Manuel Tenser

+4621101585

manuel.tenser@mdh.se

Doktorand

Andreas Bergwall

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Doktorand

Ewa Dahlén

ewa.dahlen@mdh.se

Doktorand

Anna Östman

anna.ostman@mdh.se

Doktorand

Jerker Östman

jerker.ostman@mdh.se

Doktorand

Malin Knutsson

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

Projektet studerar de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer.


Projektansvarig vid MDH: Hendrik Van Steenbrugge

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet