Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Kontaktperson

Professor i matematik/tillämpad matematik

Andreas Ryve

021-10 15 08

andreas.ryve@mdh.se

Forskarna fokuserar på två större forskningsprogram:

  • Bra matematikundervisning i Sverige, Finland, Flandern och USA.
  • Att utveckla matematikundervisning i stor skala.
  • Forskningsbaserade läromedel för rik matematikundervisning

Projekten handlar bland annat om hur forskarna tillsammans med kommuner storskaligt och långsiktigt kan utveckla matematikundervisning, utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik, ta reda på vilka möjligheter till lärande som skapas inom Matematiklyftet samt hur digital teknik kan utveckla matematikundervisningen.

Gruppen samarbetar med forskare nationellt (exempelvis Umeå universitet och Örebro universitet) och internationellt (exempelvis University of Helsinki och University of Pennsylvania).

Medlemmar

Professor Matematik

Kimmo Eriksson

021-10 15 33

kimmo.eriksson@mdh.se

Universitetslektor i didaktik

Jannika Lindvall

021-10 13 58

jannika.lindvall@mdh.se

Universitetslektor

Maria Larsson

021-10 16 48

maria.larsson@mdh.se

Universitetslektor

Jan Olsson

021-10 70 18

jan.olsson@mdh.se

Projektledare

Fredrik Blomqvist

021-10 73 33

fredrik.blomqvist@mdh.se

Processledare

Patrik O Gustafsson

patrik.o.gustafsson@mdh.se

Universitetsadjunkt /doktorand i matematik/tillämpad matematik

Hillevi Gavel

021-10 16 01

hillevi.gavel@mdh.se

Universitetslektor

Daniel Brehmer

021-10 70 11

daniel.brehmer@mdh.se

Doktorand

Simon Sjölund

simon.sjolund@mdh.se

Projektassistent

Manuel Tenser

021-10 15 85

manuel.tenser@mdh.se

Doktorand

Andreas Bergwall

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Doktorand

Ewa Dahlén

ewa.dahlen@mdh.se

Doktorand

Anna Östman

anna.ostman@mdh.se

Doktorand

Jerker Östman

jerker.ostman@mdh.se

Doktorand

Malin Knutsson

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Till toppen