Text

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

LISA är en forskargrupp inom forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle [BUSS] med intresset riktat mot tre forskningsområden: Lärande och undervisning (svenska och matematik), specialpedagogik och inkluderande undervisning och pedagogiska övergångar.

Ett övergripande syfte med gruppen är att bidra till forskningsbas inom lärarutbildningarna, samproduktionsforskning och vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Kontaktperson

Professor

Gunilla Sandberg

+4621107343

gunilla.sandberg@mdh.se

Senior professor

Anders Garpelin

+4621101321

anders.garpelin@mdh.se

Universitetslektor i specialpedagogik/Docent

Tina Hellblom-Thibblin

+4621101398

tina.hellblom-thibblin@mdh.se

Universitetslektor

Pernilla Kallberg

+4621107068

pernilla.kallberg@mdh.se

Universitetsadjunkt i specialpedagogik/Doktorand

Susanna Andersson

+4621101371

susanna.andersson@mdh.se

Doktorand

Annika Axelsson

+4621101464

annika.axelsson@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3).


Projektansvarig vid MDH: Gunilla Sandberg

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscenter för lärande, MKL