Text

Lärande och optimering

Gruppen syftar till att utforska synergin mellan maskininlärning och optimering för att uppnå samverkande effekter för att bygga högeffektiva och smarta system.

Kontaktperson

Professor i artificiell intelligens/lärande system

Ning Xiong

+4621151716

ning.xiong@mdh.se

Vår metodforskning handlar om: metaheuristik för inlärning, datadriven inlärning i optimering, realtidsinlärning, datareduktion och funktionsutvinning, inlärning och optimering under osäkerhet.

Vi är också aktivt engagerade i praktiska applikationer för att testa och tillämpa de nya utvecklade metoderna och algoritmerna i nuvarande utmanande scenarier som industriella eller biomedicinska. De intressanta applikationsområdena inkluderar (men är inte begränsade till) följande:

  • Maskininlärning och optimering i kraftenheter och kraftsystem
  • Processövervakning i realtid (både inom industri och hälsovård)
  • Komplex dataanalys i biofeedback-system
  • Processautomatisering och intelligenta styrsystem
  • Beteendeinlärning och kontroll för autonoma robotar
  • Identifiering av Cyberattack

Pågående forskningsprojekt

The aim of the project is to develop a new methodology for adaptive, distributed learning and information fusion from evolving data streams, based on the MapReduce paradigm.


Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

DIGEST will develop new methods and algorithms to dynamically transform data streams continuously generated from HVDC grid into a smart case base, which will be utilized in real-time analysis of the network leading to fast fault identification and protection of the HVDC grid.


Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

Huvudfinansiering: Vinnova

The objective of RECOG is to develop new technology for innovative brain-training for people with cognitive deficits. The ability to focus our attention on relevant information, maintain and manipulate this information during a short period of time (our Working Memory, WM), is central for human cognition.


Projektansvarig vid MDH: Elaine Åstrand

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen