Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Kontaktperson

Universitetslektor i fysioterapi / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert

021-10 31 88

petra.heideken.wagert@mdh.se

Universitetslektor

Lena Marmstål Hammar

021-48 06 915

lena.marmstal.hammar@mdh.se

Gruppen bedriver forskning och forskningsrelaterade aktiviteter inom:
  • hälso- och välfärdsteknik
  • demens och demensvård
  • äldre och läkemedel
  • stöd och omsorg till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • stöd till anhörigvårdare
  • arbetsförhållanden inom äldreomsorg

Forskargruppen har som mål att öka möjligheterna till, och stödja, ett långvarigt självständigt liv samt att bidra till forskningsbas i högskolans olika utbildningar inom hälsa och välfärd.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: MKHV & Vinnova

Till toppen