Text

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Kontaktperson

Universitetslektor i sjukgymnastik / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert

+4621103188

petra.heideken.wagert@mdh.se

Universitetslektor

Lena Marmstål Hammar

+46214806915

lena.marmstal.hammar@mdh.se

Gruppen bedriver forskning och forskningsrelaterade aktiviteter inom:
  • hälso- och välfärdsteknik
  • demens och demensvård
  • äldre och läkemedel
  • stöd och omsorg till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • stöd till anhörigvårdare
  • arbetsförhållanden inom äldreomsorg

Forskargruppen har som mål att öka möjligheterna till, och stödja, ett långvarigt självständigt liv samt att bidra till forskningsbas i högskolans olika utbildningar inom hälsa och välfärd.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: MKHV & Vinnova

Syfte med studien är att verifiera utfallet av en beräkningsalgoritm (RetinaRisk™), utvecklad på Island och testad i flera europeiska länder, på ett mycket stort svenskt material, tillgängligt i NDR.


Projektansvarig vid MDH: Lene Martin

Huvudfinansiering: Ögonfonden, Synfrämjande forskning

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och interaktion.


Projektansvarig vid MDH: Lena Talman

Huvudfinansiering: MDH