Text

Kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation

Forskargruppen Kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation (WIQM) använder sig av och utvecklar analysverktyg och metoder för att hantera och möjliggöra förändringsprocesser där de anställda deltar, samt hur man utvecklar innovativa färdigheter genom att förstå dynamiken i sociala system.

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

+4616153708

peter.e.johansson@mdh.se

Målet är att uppnå en "ambidextrous capacity" inom organisationer, det vill säga förmågan att ha en effektiv och stabil produktion samtidigt som förbättrings- och innovationsprocesser äger rum. Gruppen har ett engagemang för problematisering och operationell hantering av ledningsstrategier och förändringsprocesser på arbetsplatser.

Genom sitt intresse för komplexitet och organisatoriska inlärningsprocesser och för dilemman i design av produktionssystem bidrar gruppen med sin forskning till området kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation.

Pågående forskningsprojekt