Text

Komplexa inbyggda system i realtid

Inom Komplexa inbyggda system fokuserar forskarna på implementering och analys av realtidssystem.

Kontaktperson

Universitetslektor

Alessandro Papadopoulos

+4621107323

alessandro.papadopoulos@mdh.se

Professor

Thomas Nolte

+4621103178

thomas.nolte@mdh.se

Särskilt fokus finns på multiprocessor schemaläggningstekniker, synkroniseringsprotokoll, förutsägbar implementering av realtidssystem, kompositionell teori och teknik och liknande ämnen relaterade till förutsägbarhet i realtidssystem.

Gruppen arbetar också med kommunikationsprotokoll och arkitekturer baserade på Switched Ethernet. Den senaste forskningsriktningen är moln och industriell Internet of Things (IoT). Sammanfattning: timing, implementering, analys och modellering av komplexa inbäddade realtidssystem.

Gruppen bedriver forskning inom följande områden:

  • Multiprocessor schemaläggning och -synkronisering
  • Förutsägbar implementering av realtidssystem
  • Källkodsanalys för industriellt inbyggd programvara
  • Simuleringsbaserad analys av komplexa inbäddade system
  • Stokastisk och statistisk analys av realtidssystem
  • Kommunikationer i realtid
  • Adaptiva och omkonfigurerbara realtidssystem
  • Kompositionell implementering och analys av realtidssystem
  • Cloud och Industriell Internet of Things

Pågående forskningsprojekt

This initiative will conduct key research needed to enable ubiquitous access to cloud services in real-time, making this technology available also to operations in industrial systems.


Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

The overall goal of HERO is to provide a framework that enables development of optimized parallel software, automatic mapping of software to heterogeneous hardware platforms, and provision of automatic hardware acceleration for the developed software.


Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Despite many years of research in the real-time systems research community, no practically useful probabilistic timing analysis exists today. In this project we aim to overcome this situation by addressing key challenges inherent in the restricting assumptions of existing analysis.


Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet