Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet. För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

016-15 37 08

peter.e.johansson@mdh.se

Medlemmar

Följande forskare, lärare och doktorander är aktiva inom forskargruppen.

  • Åsa Öberg, forskare


Doktorand

Rachael Tripney Berglund

016-15 32 90

rachael.tripney.berglund@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

016-15 37 08

peter.e.johansson@mdh.se

Professor i innovationsteknik

Tomas Backström

016-15 32 30

tomas.backstrom@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Ioana Stefan

016-15 32 60

ioana.stefan@mdh.se

Universitetslektor

Karin Axelsson

016-15 34 23

karin.axelsson@mdh.se

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Christer Nygren

016-15 51 24

christer.nygren@mdh.se

Universitetslektor Innovationsteknik

Bengt Köping Olsson

016-15 51 58

bengt.koping.olsson@mdh.se

Universitetslektor

Yvonne Lagrosen

016-15 51 64

yvonne.lagrosen@mdh.se

Assistent med doktoranduppgifter

Catarina Bojesson

catarina.bojesson@mdh.se

Professor Kvalitetsutveckling

Anders Fundin

016-15 32 51

anders.fundin@mdh.se

Forskarassistent

Adesuwa Omorede

016-15 36 41

adesuwa.omorede@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Mikael Johnsson

021-48 06 924

mikael.johnsson@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter Selegård

021-10 15 88

peter.selegard@mdh.se

Universitetslektor

Yuji Yamamoto

016-15 32 37

yuji.yamamoto@mdh.se

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning

Huvudfinansiärer

  • AFA Försäkring
  • KK-stiftelsen
  • Vinnova

Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDH: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Till toppen