Text

Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet. För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

+4616153708

peter.e.johansson@mdh.se

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning

Huvudfinansiärer

  • AFA Försäkring
  • KK-stiftelsen
  • Vinnova

Medlemmar

Följande forskare, lärare och doktorander är aktiva inom forskargruppen.

  • Åsa Öberg, forskare


Doktorand

Rachael Tripney Berglund

+4616153290

rachael.tripney.berglund@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

+4616153708

peter.e.johansson@mdh.se

Professor i innovationsteknik

Tomas Backström

+4616153230

tomas.backstrom@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Ioana Stefan

+4616153260

ioana.stefan@mdh.se

Universitetslektor

Karin Axelsson

+4616153423

karin.axelsson@mdh.se

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Christer Nygren

+4616155124

christer.nygren@mdh.se

Universitetslektor Innovationsteknik

Bengt Köping Olsson

+4616155158

bengt.koping.olsson@mdh.se

Universitetslektor

Yvonne Lagrosen

+4616155164

yvonne.lagrosen@mdh.se

Doktorand

Catarina Bojesson

catarina.bojesson@mdh.se

Professor Kvalitetsutveckling

Anders Fundin

+4616153251

anders.fundin@mdh.se

Forskarassistent

Adesuwa Omorede

+4616153641

adesuwa.omorede@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Mikael Johnsson

+46214806924

mikael.johnsson@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter Selegård

+4621101588

peter.selegard@mdh.se

Doktorand

Yuji Yamamoto

+4616153237

yuji.yamamoto@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The goal of the research project is to develop a hardware and software modular system that allows production workers to easily build and implement simple and low-cost IoT-aided improvement solutions at the production shop floor.


Projektansvarig vid MDH: Yuji Yamamoto

Huvudfinansiering: Vinnova