Text

Heterogena system - co-design för hårdvaruprogramvara

Gruppen syftar till att öka nyttjandet av heterogena system när det gäller förutsägbarhet, effektiv utveckling och effektiv integration av mjuk- och hårdvara för nästa generations intelligenta system.

Kontaktperson

Universitetslektor

Masoud Daneshtalab

+4621103111

masoud.daneshtalab@mdh.se

Universitetslektor

Saad Mubeen

+4621103191

saad.mubeen@mdh.se

Med det exploderande behovet av högpresterande datoranvändning befinner vi oss i början av den heterogena eran, där alla framtida datorplattformar troligen kommer att omfatta heterogenitet. I ett heterogent system kan det finnas flera olika beräkningsenheter, såsom flerkärniga centrala processenheter (CPU), grafikprocessenheter (GPU), fältprogrammerbara grinduppsättningar (FPGA), digitala signalbehandlingsenheter (DSP) och artificiell intelligens (AI) acceleratorer/motorer.

En viktig drivkraft för heterogena system är nästa generations intelligenta, adaptiva och autonoma system som kommer att utgöra basen för kommande produkter som autonoma fordon och autonom tillverkning.

Med ett varierat utbud av arkitekturer (på ett enda chip eller distribuerat) är en viktig utmaning att utnyttja den enorma beräkningskraften på bästa sätt, samtidigt som den uppfyller flera kriterier som prestanda, energieffektivitet, tidsförutsägbarhet och tillförlitlighet.

Det övergripande målet för denna forskargrupp är att ta itu med följande vetenskapliga områden:

  • Hårdvara/mjukvara co-design och integration
  • Systemarkitektur och specialisering
  • AI och djup inlärningsacceleration
  • Modellbaserad utveckling av förutsägbara programvaruarkitekturer
  • Pre-runtime analys av heterogena inbyggda system

Pågående forskningsprojekt

This project addresses design methods for the use of DNNs in airborne safety-critical systems.


Projektansvarig vid MDH: Håkan Forsberg

Huvudfinansiering: Vinnova