Text

Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Kontaktperson

Professor i psykologi

Ulrica Schwarz

+4621101442

ulrica.schwarz@mdh.se

Professor i sociologi

Susanna Toivanen

+4621101483

susanna.toivanen@mdh.se

Pågående forskningsprojekt