Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Kontaktperson

Professor i folkhälsovetenskap

Katarina Bälter

021-15 17 53

katarina.balter@mdh.se

Livsstilsfaktorer, som exempelvis matvanor, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn, datorspel, sociala nätverk, påverkar hälsa och välbefinnande både positivt och negativt.

Genom vår livsstil har vi även möjlighet att bidra till hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv, till exempel genom klimatsmarta matvanor, miljövänliga transporter och socialt ansvarstagande. Sverige har en väl utbyggd välfärd jämfört med många andra länder, men trots det förekommer skillnader i sjukdomsförekomst bland olika socioekonomiska grupper i samhället samt ojämlikt nyttjande respektive tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser, med negativa konsekvenser för individen, samhället och folkhälsan i stort.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KKS Synergi

Till toppen