Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.

Kontaktperson

Universitetslektor i statsvetenskap

Terence Fell

+4621107390

terence.fell@mdh.se

Världsomfattande migration, ifrågasatt globalisering, och populistiska motrörelser väcker nya frågor om demokrati, makt och medborgarskap. Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens forskning fokuserar på dessa utmaningar.

Medlemmar

Universitetslektor i Miljöteknik

Bozena Guziana

+4621151706

bozena.guziana@mdh.se

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

+4616153686

mehrdad.darvishpour@mdh.se

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

+4621107331

joakim.johansson@mdh.se

Universitetslektor i sociologi

Eduardo Medina

+4621101626

eduardo.medina@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.


Projektansvarig vid MDH: Terence Fell

Huvudfinansiering: Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning