Text

Forskargruppen ChiP

Forskargruppen ChiPs (Barns skydd, omsorg, utveckling & delaktighet) mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Kontaktperson

Universitetslektor i psykologi/Prodekan

Lena Almqvist

+4621103197

lena.almqvist@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Maria Harder

+4621101612

maria.harder@mdh.se

Gruppens forskning utgår från två perspektiv:

  • barns och ungdomars uppfattningar, åsikter och tankar om, erfarenheter och upplevelser av samt önskningar och handlingar i sin tillvaro
  • vuxnas förståelse för hur barn och ungdomar uppfattar och handlar i sin tillvaro.

Forskningen bedrivs genom att systematisera befintlig kunskap samt genom att öka kunskapen inom området. Vidare bidrar gruppen med att omsätta befintlig kunskap i praktiken genom interventionsstudier, samverkan och samproduktion.

 

Medlemmar

Forskare affilierad

Maja Söderbäck

maja.soderback@mdh.se

Universitetslektor

Birgitta Kerstis

+4621101391

birgitta.kerstis@mdh.se

Universitetslektor vårdvetenskap

Margareta Widarsson

+4621107336

margareta.widarsson@mdh.se

Forskare affilierad

Elisabet Häggström-Nordin

elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Emmie Wahlström

+4621101518

emmie.wahlstrom@mdh.se

Doktorand

Johannes Finnman

+4621101492

johannes.finnman@mdh.se

Sara Ahlström

sara.ahlstrom@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

+4616153725

anna-lena.almqvist@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap/Doktorand inom vårdvetenskap

Heléne Appelgren Engström

+4621101561

helene.appelgren.engstrom@mdh.se

Universitetslektor

Anna Ullenhag

+4621101307

anna.ullenhag@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Marianne Velandia

+4621107365

marianne.velandia@mdh.se

Universitetslektor vårdvetenskap

Magdalena Mattebo

+4621103108

magdalena.mattebo@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDH: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och Sveriges Arbetsterapeuter

Barn med annan etnisk bakgrund än svensk är överrepresenterade bland barn med beteendeproblem i förskolan, men får mer sällan särskilt stöd.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: FORTE

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: MDH

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDH

The aim is to describe the father group leaders' perspectives on and experiences of father groups.


Projektansvarig vid MDH: Birgitta Kerstis

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDH: Magdalena Mattebo


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)