Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med processer och komponenter för att omvandla biomassa till värme, el och fordonsbränsle samt att återvinna näringsämnen och energi från samhällets avfallsströmmar.

Kontaktperson

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Fokusområden

  • Termiska omvandlingsprocesser som pyrolys, förgasning och förbränning.
  • Biologiska omvandlingsprocesser som rötning och fermentation.
  • Hushållsavfall och avloppsvattensystem.
  • Mikroalgbaserade system.
  • Recirkulering av näringsämnen från slam.


Medlemmar

Professor

Monica Odlare

021-10 16 11

monica.odlare@mdh.se

Forskarassistent

Eva Nordlander

021-10 31 49

eva.nordlander@mdh.se

Professor i energiteknik

Hailong Li

021-10 31 59

hailong.li@mdh.se

Universitetslektor i miljöteknik /Docent i miljöteknik

Lena Johansson Westholm

021-10 15 29

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

021-10 31 95

patrik.klintenberg@mdh.se

Forskare

Sebastian Schwede

021-10 73 60

sebastian.schwede@mdh.se

Doktorand

Aubrey Shenk

021-10 31 65

aubrey.shenk@mdh.se

Universitetslektor i Miljöteknik

Bozena Guziana

021-15 17 06

bozena.guziana@mdh.se

Doktorand

Ida Sylwan

021-15 17 67

ida.sylwan@mdh.se

Tekniker

Joakim Jansson

021-10 73 75

joakim.jansson@mdh.se

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

021-15 17 68

erik.dahlquist@mdh.se

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

021-10 31 34

Biträdande universitetslektor

Jan Skvaril

021-15 17 38

jan.skvaril@mdh.se

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Patrik Klintenberg

Huvudfinansiering: Sida

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.


Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

Till toppen