Text

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med processer och komponenter för att omvandla biomassa till värme, el och fordonsbränsle samt att återvinna näringsämnen och energi från samhällets avfallsströmmar.

Kontaktperson

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

+4621101564

eva.thorin@mdh.se

Fokusområden

  • Termiska omvandlingsprocesser som pyrolys, förgasning och förbränning.
  • Biologiska omvandlingsprocesser som rötning och fermentation.
  • Hushållsavfall och avloppsvattensystem.
  • Mikroalgbaserade system.
  • Recirkulering av näringsämnen från slam.


Medlemmar

Professor

Monica Odlare

+4621101611

monica.odlare@mdh.se

Forskarassistent

Eva Nordlander

+4621103149

eva.nordlander@mdh.se

Professor i energiteknik

Hailong Li

+4621103159

hailong.li@mdh.se

Universitetslektor i miljöteknik /Docent i miljöteknik

Lena Johansson Westholm

+4621101529

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

+4621103195

patrik.klintenberg@mdh.se

Forskare

Sebastian Schwede

+4621107360

sebastian.schwede@mdh.se

Doktorand

Aubrey Beckinghausen

+4621103165

aubrey.beckinghausen@mdh.se

Universitetslektor i Miljöteknik

Bozena Guziana

+4621151706

bozena.guziana@mdh.se

Doktorand i energiteknik

Chaudhary Awais Salman

+4621107084

Doktorand

Ida Sylwan

+4621151767

ida.sylwan@mdh.se

Tekniker

Joakim Jansson

+4621107375

joakim.jansson@mdh.se

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

+4621151768

erik.dahlquist@mdh.se

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

+4621103134

Biträdande universitetslektor

Jan Skvaril

+4621151738

jan.skvaril@mdh.se

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Patrik Klintenberg

Huvudfinansiering: Sida

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.


Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas