Text

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

ETL är en forskargrupp under uppbyggnad inom området språk-, läs- och skrivutveckling, vars mål är att säkra en forskningsbaserad och vetenskapligt förankrad utbildningsmiljö för högskolans samtliga lärarutbildningar samt att bidra till vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Kontaktperson

Senior professor

Margareta Sandström

+4621107017

margareta.sandstrom@mdh.se

Aktiviteter VT20

Gruppens medlemmar gör presentationer för att lära känna varandra vid seminarier 1 april och 6 maj.

Aktiviteter HT20

Externa forskare inom området föreläser vid seminarier; till dessa inbjuds studenter samt lärare vid lärarutbildningarnas praktikskolor

Medlemmar

Professor

Gunilla Sandberg

+4621107343

gunilla.sandberg@mdh.se

Universitetslektor i svenska

Gerrit Berends

+4621101388

gerrit.berends@mdh.se

Universitetslektor i didaktik

Annaliina Gynne

+4621101693

annaliina.gynne@mdh.se

Universitetslektor i specialpedagogik

Johanna Lundqvist

+4616155120

johanna.lundqvist@mdh.se

Universitetslektor i svenska språket

Birgitta Norberg Brorsson

+4616155128

birgitta.brorsson@mdh.se

Universitetslektor i pedagogik

Martina Norling

+4621107067

martina.norling@mdh.se

Universitetsadjunkt i svenska/Doktorand didaktik

Stefan Blom

+4616155146

stefan.blom@mdh.se

Universitetsadjunkt /doktorand

Birgitta Jansson

+4616153296

birgitta.jansson@mdh.se

Universitetsadjunkt i specialpedagogik/Doktorand

Susanna Andersson

+4621101371

susanna.andersson@mdh.se

Doktorand

Annika Axelsson

+4621101464

annika.axelsson@mdh.se

Doktorand

Christa Roux Sparreskog

+4621107085

christa.roux.sparreskog@mdh.se

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Pågående forskningsprojekt