Text

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

ETL är en forskargrupp under uppbyggnad inom området språk-, läs- och skrivutveckling, vars mål är att säkra en forskningsbaserad och vetenskapligt förankrad utbildningsmiljö för högskolans samtliga lärarutbildningar samt att bidra till vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Kontaktperson

Senior professor

Margareta Sandström

+4621107017

margareta.sandstrom@mdh.se

Aktiviteter VT20

Gruppens medlemmar gör presentationer för att lära känna varandra vid seminarier 1 april och 6 maj.

Aktiviteter HT20

Externa forskare inom området föreläser vid seminarier; till dessa inbjuds studenter samt lärare vid lärarutbildningarnas praktikskolor

Pågående forskningsprojekt