Text

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

ETL är en forskargrupp under uppbyggnad inom området språk-, läs- och skrivutveckling, vars mål är att säkra en forskningsbaserad och vetenskapligt förankrad utbildningsmiljö för högskolans samtliga lärarutbildningar samt att bidra till vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Kontaktperson

Senior professor

Margareta Sandström

016-15 34 32

margareta.sandstrom@mdh.se

Aktiviteter VT20

Gruppens medlemmar gör presentationer för att lära känna varandra vid seminarier 1 april och 6 maj.

Aktiviteter HT20

Externa forskare inom området föreläser vid seminarier; till dessa inbjuds studenter samt lärare vid lärarutbildningarnas praktikskolor

Medlemmar

Professor

Gunilla Sandberg

021-10 73 43

gunilla.sandberg@mdh.se

Universitetslektor i svenska

Gerrit Berends

021-10 13 88

gerrit.berends@mdh.se

Universitetslektor i didaktik

Annaliina Gynne

021-10 16 93

annaliina.gynne@mdh.se

Universitetslektor i specialpedagogik

Johanna Lundqvist

016-15 51 20

johanna.lundqvist@mdh.se

Universitetslektor i svenska språket

Birgitta Norberg Brorsson

016-15 51 28

birgitta.brorsson@mdh.se

Universitetslektor i pedagogik

Martina Norling

021-10 70 67

martina.norling@mdh.se

Universitetsadjunkt i svenska/Doktorand didaktik

Stefan Blom

016-15 51 46

stefan.blom@mdh.se

Universitetsadjunkt /doktorand

Birgitta Jansson

016-15 32 96

birgitta.jansson@mdh.se

Universitetsadjunkt i specialpedagogik/Doktorand

Susanna Andersson

021-10 13 71

susanna.andersson@mdh.se

Doktorand

Annika Axelsson

021-10 14 64

annika.axelsson@mdh.se

Doktorand

Christa Roux Sparreskog

021-10 70 85

christa.roux.sparreskog@mdh.se

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand

Andreas
Bergwall

 

Doktorand Linnéuniversitetet

Andreas
Bergwall

Pågående forskningsprojekt

Till toppen