Text

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Inom Energieffektivisering och minskning av utsläpp arbetar forskargruppen med energieffektiva lösningar, effektproblematik, integrering av förnybar energi i byggmiljö samt utvecklingen av hållbara städer som har energilösningar med låga eller inga CO2 utsläpp.

Kontaktperson

Universitetslektor

Fredrik Wallin

+4621103190

fredrik.wallin@mdh.se

MDH arbetar också fram nya lösningar som kan göra en högre andel förnybar energi möjlig, så som flexibilitet (demand-respons, demand-side managment, energilagring samt lösningar för att koppla samman olika energibärare så som el till värme och el till x.


Fokusområden

  • Smarta byggnader med produktion och lagring av el och värme.
  • System med smarta nät.
  • Nya prismekanismer
  • Detaljerad (energi)mätning och mervärden för nya tjänster, exempelvis för energieffektivisering.


Medlemmar

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

+4621151768

erik.dahlquist@mdh.se

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

+4621103134

jinyue.yan@mdh.se

Universitetslektor

Bengt Stridh

+4621107352

bengt.stridh@mdh.se

Forskarassistent

Eva Nordlander

+4621103149

eva.nordlander@mdh.se

Universitetslektor

Allan Hawas

allan.hawas@mdh.se

Universitetslektor

Amir Vadiee

+4616153277

amir.vadiee@mdh.se

Biträdande universitetslektor i energiteknik

Maher Azaza

+4621101422

maher.azaza@mdh.se

Forskare

Jakub Jurasz

+4621107325

jakub.jurasz@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Pietro Campana

+4621101469

pietro.campana@mdh.se

Universitetslektor i byggnadsteknik

Robert Öman

+4621103137

robert.oman@mdh.se

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

+4621103195

patrik.klintenberg@mdh.se

Professor i energiteknik

Hailong Li

+4621103159

hailong.li@mdh.se

Doktorand

Tommy Kovala

+4621101470

tommy.kovala@mdh.se

Worrada Nookuea

+4621101630

worrada.nookuea@mdh.se

Assistent med doktoranduppgifter

Ying Yang

ying.yang@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: MDH

Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.


Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Målet med MAGNITUDE-projektet är att utforma och utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att möjliggöra en förbättrad flexibilitet för det europeiska elsystemet.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: Europeiska kommissionens Horizon 2020-program

Projektet handlar om framtida bidrag från användning av teknik för negativa utsläpp (NET) för att begränsa den globala temperaturökningen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Energimyndigheten