Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppen ChiPs (Barns skydd, omsorg, utveckling & delaktighet) mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Kontaktperson

Universitetslektor i psykologi/Prodekan

Lena Almqvist

021-10 31 97

lena.almqvist@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Maria Harder

021-10 16 12

maria.harder@mdh.se

Gruppens forskning utgår från två perspektiv:

  • barns och ungdomars uppfattningar, åsikter och tankar om, erfarenheter och upplevelser av samt önskningar och handlingar i sin tillvaro
  • vuxnas förståelse för hur barn och ungdomar uppfattar och handlar i sin tillvaro.

Forskningen bedrivs genom att systematisera befintlig kunskap samt genom att öka kunskapen inom området. Vidare bidrar gruppen med att omsätta befintlig kunskap i praktiken genom interventionsstudier, samverkan och samproduktion.

 

Medlemmar

Forskare affilierad

Maja Söderbäck

maja.soderback@mdh.se

Universitetslektor

Birgitta Kerstis

021-10 13 91

birgitta.kerstis@mdh.se

Universitetslektor vårdvetenskap

Margareta Widarsson

021-10 73 36

margareta.widarsson@mdh.se

Forskare affilierad

Elisabet Häggström-Nordin

elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Emmie Wahlström

021-10 15 18

emmie.wahlstrom@mdh.se

Doktorand

Johannes Finnman

021-10 14 92

johannes.finnman@mdh.se

Sara Ahlström

sara.ahlstrom@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

016-15 37 25

anna-lena.almqvist@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap/Doktorand inom vårdvetenskap

Heléne Appelgren Engström

021-10 15 61

helene.appelgren.engstrom@mdh.se

Universitetslektor

Anna Ullenhag

021-10 13 07

anna.ullenhag@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Marianne Velandia

021-10 73 65

marianne.velandia@mdh.se

Universitetslektor vårdvetenskap

Magdalena Mattebo

021-10 31 08

magdalena.mattebo@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDH: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och Sveriges Arbetsterapeuter

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: MDH

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDH: Magdalena Mattebo

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Till toppen