Text

Certifierbar bevis och motiveringsteknik

Denna grupp utför forskning om språk, tekniker, mätvärden och processer för konstruktionsbevis och motiveringar i syfte att certifiera/självvärdera.

Kontaktperson

Universitetslektor

Barbara Gallina

+4621101631

barbara.gallina@mdh.se

Mer specifikt ligger fokus på språk, tekniker, mätramar och processer för:

  • modellering,
  • analys,
  • motivering och certifiering av komplexa pålitliga (datorbaserade) system,
  • systematisk återanvändning av certifieringsartefakter,
  • ”multi-concern assurance”,
  • kontinuerlig certifiering via verktygsintegration,
  • efterlevnadskontroll,
  • certifieringsrelaterad bevisteknik,
  • säkerhet/säkerhetshantering & säkerhet/säkerhetskultur,
  • återanvändningsfokuserade mätramar.

Pågående forskningsprojekt

ImmerSAFE is a four year (2018-2021) H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network that brings together 9 beneficiaries and 5 partner organizations from Finland, Sweden, Norway, Croatia, Italy, and Switzerland, with the aim of training a new generation of multi-disciplinary experts, who have an understanding of the core imaging technologies, the requirements set to them by the safety-critical applications and who can account for the human user in the design of such systems.


Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

Huvudfinansiering: EU-projekt