Text

Biomedicinteknik

Forskningen inom Biomedicinteknikgruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Kontaktperson

Professor Hälsoteknik med inr medicintekniska sensorsystem

Maria Lindén

+4621101548

maria.linden@mdh.se

Biomedicinteknikgruppens forskning är inriktad på multisensorsystem för mätning av fysiologiska parametrar. Systemen är utvecklade för att vara bärbara, inklusive artificiell intelligens och trådlös kommunikation för att möjliggöra fri rörlighet.

Pågående forskningsprojekt

DIGEST will develop new methods and algorithms to dynamically transform data streams continuously generated from HVDC grid into a smart case base, which will be utilized in real-time analysis of the network leading to fast fault identification and protection of the HVDC grid.


Projektansvarig: Ning Xiong

Huvudfinansiering: Vinnova

From a scientific point of view, the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.


Projektansvarig: Maria Lindén

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen