Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

Kontaktperson

Professor i sjukgymnastik

Anne Söderlund

021-15 17 08

anne.soderlund@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Magnus Elfström

016-15 37 88

magnus.elfstrom@mdh.se

Fokus på vår tvärvetenskaplig beteendemedicinsk syn på hälsa och hälsosam livsstil är baserad på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och delaktighet, för att förstå hälsa och hur hälsorelaterade beteende förändras i olika åldrar och hälsotillstånd.


Uppdraget i forskningen är att bidra till högkvalitativa projekt på den nationella och internationella vetenskapliga arenan.

Målen för uppdraget är:

  • att bidra till frontlinjen av den beteendemedicinska forskningen om hälsobeteende och hälsosam livsstil
  • att bedriva forskning i linje med forsknings och utbildningsstrategin vid Mälardalens högskola
  • att garantera forskningsbasen för relevanta utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom hälsa och välfärd
  • att systematiskt arbeta för extern finansiering av vår forskning.

Pågående forskningsprojekt

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: AFA försäkring

Till toppen