Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Denna tvärvetenskapliga forskningsgrupp Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet har fokus på barnet som kulturell, kunskapande och politisk människa och som är sammanvävd med naturen och atmosfären.

Studierna utforskar hur olika barndomar framträder och skapas i förhållande till dilemman och utmaningar av social, kulturell, politisk, etisk, ekonomisk och ekologisk karaktär.

Kontaktperson

Professor

Eva Ärlemalm-Hagsér

021-10 16 72

eva.arlemalm-hagser@mdh.se

Teman är:

  • Utbildning och undervisning för och om hållbarhet i förskolan
  • Barnkultur i antropocen
  • Naturvetenskap och teknik i antropocen
  • Ledarskap och hållbarhet

 

Medlemmar

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Magnus Jansson

021-10 13 18

magnus.jansson@mdh.se

Universitetslektor

Pernilla Sundqvist

021-10 13 36

pernilla.sundqvist@mdh.se

Universitetslektor

Pernilla Kallberg

021-10 70 68

pernilla.kallberg@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet


Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

Huvudfinansiering: MDH

Till toppen