6. Vatten och sanitet

Monica Odlare, professor i miljöteknik, berättar om sin forskargrupps arbete med att rena vatten.

Våra samarbetspartners

ABB

Eskilstuna energi och miljö

Flexiclean

Svenska miljöinstitutet

Jordbrukstekniska föreningen

Kuntliga Tekniska Högskolan

Luns universitet

Mälarenergi

Sveriges lantbruksuniversitet

Structor

Uppsala universitet

Vatten och sanitet

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål