3. Säkerställa hälsa

Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap, berättar om sin forskning kopplat till mål 3, att säkerställa hälsa.

Pågående projekt inom hälsosamt liv

Alliansbyggande i motvind

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

Intensiv hemrehabilitering

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden

NURED Nurse education Development - homecare

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Studie av uppringare som ringer frekvent

Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

Alliansbyggande i motvind

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

Intensiv hemrehabilitering

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden

NURED Nurse education Development - homecare

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Studie av uppringare som ringer frekvent

Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

 

 

Säkerställa hälsa

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God hälsa är engrundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål