Vad är interaktiv forskning?

Interaktiv forskning, även kallat aktionsforskning, bygger på samverkan mellan forskare och praktiker. Det växande intresset för denna forskningsmetod blir allt större. Därför anordnar vi en konferens för att utveckla forskningen ytterligare.

Några kännetcken för den interaktiva forskningen är den gemensamma läroprocessen med forskare och deltagare genom hela forskningsprocessen. Organiseringen av forskningsprocessen eftersträvar jämlikhet och hög grad av deltagande. I syfte att producera kunskap som är både praktisk relevant och av hög vetenskaplig kvalitet. Forskaren bär ansvaret för långsiktig teoretisk analys och utveckling av både vetenskaplig och praktisk relevans, medan deltagare har speciellt ansvar för praktiska förbättringar och utvecklingsarbete. Kritiskt reflektion och ifrågasättande är centralt för kunskapsutvecklingen.