Anmälan och konferensbidrag

Välkommen till en avgiftsfri konferens om interaktiv forskning på Mälardalens högskola i Eskilstuna 17-18 september 2018.

Nu kan du anmäla dig till konferensen här!

I forskningstraditionens anda så vill konferensen främja aktivt deltagande och interaktion mellan konferensdeltagarna. Du kan bidra i olika former:

  • Paper/projektpresentation. Skicka sammanfattning/abstract på max 300 ord där syfte, arbetssätt samt forskningsmässigt och praktiskt mål/resultat framgår. Paper/projektpresentioner kommer vi att göra tillgängliga för andra konferensdeltagare om författare så önskar.
     
  • Tematisk interaktiv session. Skicka beskrivning av ditt tema samt upplägg.
     
  • Interaktiv Forskning  - utveckling och framåtblick. Ditt bidrag till förståelse och utveckling av interaktiv forskning, kritisk granskning av dess situation idag samt möjligheter/utmaningar framöver. Skicka Ditt statement/reflektion som kan vara kort eller lite längre (max 1500 ord). Bidragen bildar en grund för konferensens syntes av den interaktiva forskningens status idag, med målsättningen att sammanställas i en antologi inför SIRAs årskonferens 2019.
     
  • Bidrag till tematisk interaktiv session i programmet. Anmäl ditt intresse för medverkan i en session och vad du skulle vilja bidra med.

Anmäl ditt förslag till konferensbidrag till  Erik Lindhult  senast 26 augusti. Återkoppling på ditt förslag sker innan 1 september.