Science@MDH 2018

Att lösa framtidens problem och att utveckla och förbättra samhället är den utmaning som driver många forskare. På Science@MDH, en dag om forskning för gymnasieskolor, talar några av MDH:s forskare om sin forskning och vad de brinner för. Möt dem i Västerås den 20 november och i Eskilstuna den 21 november.

 

På MDH finns drygt 500 personer som arbetar med forskning, från forskarstuderande till professorer. Forskningen sker inom sex inriktningar: hälsa & välfärd, inbyggda system, industriell ekonomi & organisation, innovation och produktrealisering, framtidens energi samt utbildningsvetenskap och matematik.

Science@MDH visar forskning från alla inriktningar uppdelat på två olika föreläsningspass där totalt cirka 1200 elever från gymnasieskolor i Sörmland och Västmanland kommer att medverka.

Teknik, energi och matematik

  • Aida Causevic, forskare inom datavetenskap
  • Eva Nordlander, forskare inom energiteknik
  • Jannika Lindvall, forskare inom matematik didaktik

Samhälle, ekonomi och hälsa

  • Anders Fundin, forskare inom kvalitetsutveckling
  • Magdalena Mattebo, forskare inom vårdvetenskap
  • Annoch Hadjikhani, forskare inom företagsekonomi

För anmälan: science@mdh.se

Tisdag 20 november - föreläsningar i sal Omega, MDH i Västerås

Kl. 09.00-10.30 Teknik, energi och matematik

Kl. 13.00-14.30 Samhälle, ekonomi och hälsa


Onsdag 21 november - föreläsningar i Aula Collegium, MDH i Eskilstuna

Kl. 09.00-10.30 Samhälle, ekonomi och hälsa

Kl. 13.00-14.30 Teknik, energi och matematik