Science@MDH 2017

Att lösa framtidens problem och att utveckla och förbättra samhället är den utmaning som driver många forskare. På Science@MDH, en dag om forskning för gymnasieskolor, talar några av MDH:s forskare om sin forskning och vad de brinner för.

På MDH finns drygt 500 personer som arbetar med forskning, från forskarstuderande till professorer. Forskningen sker inom sex inriktningar: hälsa & välfärd, inbyggda system, industriell ekonomi & organisation, innovation och produktrealisering, framtidens energi samt utbildningsvetenskap och matematik.

Science@MDH visar forskning från alla inriktningar uppdelat på två olika föreläsningspass där totalt cirka 1200 elever från gymnasieskolor i Sörmland och Västmanland kommer att medverka.

Teknik, energi och matematik

  • Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik
  • Elaine Åstrand, forskare i intelligenta framtida teknologier
  • Karl Lundengård, doktorand i tillämpad matematik

Samhälle, ekonomi och kultur

  • Karin Axelsson, doktor i innovation och design
  • Joakim Johansson, docent i statsvetenskap
  • Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap