Science@MDH 2012

Att lösa framtidens problem och att utveckla och förbättra samhället är den utmaning som driver många forskare. På Science@MDH, en dag om forskning, talar några av MDH:s forskare om sin forskning och vad de brinner för.

 • Science@MDH - en dag om forskning

  Sex forskare vid MDH: Peter Ekman, Thomas Nolte, Petra Edoff, Andreas Ryve, Mehrdad Darvishpour och Emma Nehrenheim talar om forskning med totalt 1100 gymnasieelever den 6 november i Eskilstuna och den 7 november i Västerås.

 • Petra: "Ta vara på möjligheterna"

  Petra Edoff forskar bland annat om vad svenska företag behöver rusta sig med för att vara en spelare på den globala arenan.

 • Peter: "Företag måste förstå kunderna"

  Peter Ekman forskar om hur stora företag gör smarta affärer och ser bland annat på hur de lär sig att förstå sina kunder.

 • Andreas: "Matematik är nödvändigt"

  Andreas Ryve är världens yngsta professor i matematikdidaktik och forskar på hur matematikundervisning blir både rolig och intressant då matematik är grunden för god problemlösning.

 • Emma: "Alla ska kunna få rent vatten"

  Emma Nehrenheim forskar på en lösning som renarvatten från sprängämnen och gör det möjligt för människor att åter leva där kriget dragit fram.

 • Mehrdad: "Fördomar är inte sanning"

  Mehrdad Darvishpour forskar om genus, etniska frågor och hedersproblematik och hur orättvisor och diskriminering kan bekämpas.

 • Thomas: "Tekniken påverkar allt mer"

  Thomas Nolte forskar om inbyggda system, d v s alla de små datorer som idag finns i exempelvis bilar och hur de ska göra sin uppgift vid exakt rätt tidpunkt för att olyckor inte ska inträffa.

På MDH finns drygt 300 personer som arbetar med forskning, från forskarstuderande till professorer. Forskningen sker inom sex inriktningar: Hälsa & välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi & organisation samt arbetslivsvetenskap, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering samt Utbildningsvetenskap.

Science@MDH visar forskning från alla inriktningar uppdelat på ett pass om Ekonomi, samhälle och kultur och ett om Miljö, teknik och matematik. Totalt är cirka 1200 elever från gymnasieskolor i Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Västerås inbokade på föreläsningarna.

Henry Chu är moderator för dagen, många känner igen som tidigare programledare för Hjärnkontoret. Idag jobbar Henry oftast bakom kameran som TV-producent och regissör. På Science@MDH guidar han oss i forskningens värld. Vad ser vi av forskningen i vår vardag? Vad är egentligen en lysande idé, vad är en innovation och när blir det forskning?

Science@MDH lyfte forskningen

Se inslag med intervju med Peter Ekman från Östnytt och Tvärsnytt!