Forskar Grand Prix 30 september 2016

Forskar Grand Prix är en nationell tävling för forskare i att på kort tid göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning. Tävlingen avgörs i olika lokala deltävlingar som leder till en final i Stockholm. Forskare från MDH tävlar på Culturen i Västerås den 30 september och du kan vara med i publiken och rösta fram vinnaren!

Det är för tredje året som forskare från MDH deltar i Forskar Grand Prix. De tävlande kommer att göra upp om finalplatsen genom att under fyra minuter berätta om sin forskning. När juryn och publiken har röstat och poängen är sammanräknade avgörs vilken av forskarna det var som gjorde den bästa presentationen och som går vidare till den nationella finalen i Stockholm.

Tävlande i Forskar Grand Prix

Jakob Eklund - Vad kännetecknar en situation där någon har empati?

Caroline Eklund - Vad krävs av ett webb-baserat program för stödja personer att ändra sitt beteende och minska sin stress?

Martina Norling - Vid vilka lektillfällen skapas förutsättningar för barn och flerspråkiga barn att leka med ord, texter, symboler och praktisera dess mening och betydelse?

Richard Thygesen - Bör bergvärmepumpen kombineras med solcells- eller solvärmesystem och hur påverkar de olika kombinationerna byggnadens energieffektivitet?

Elaine Åstrand - Med våra tankeprocesser produceras unika mönster i hjärnaktiviteten men hur kan dessa mätas och tolkas? Och hur använder man denna mätning för att exempelvis förbättra sitt arbetsminne?

Jury och moderator

Jurymedlemmarna kommer att bedöma presentationerna utifrån begriplighet, scennärvaro och vetenskaplighet. Årets jurymedlemmar är Martin Vare, radio P4 Västmanland, Anders Berglund, 4:e teatern och Cecilia Lindh, MDH.

Moderator för Forskar Grand Prix är Claes Jonsson.

Vi vill ha dig publiken!

Kom och upplev en spännande eftermiddag den 30 september klockan 14.15-15.30 i Box 1 på Culturen, Västerås. Inträdet är kostnadsfritt. Anmälan - tävlingen . Det finns begränsat antal platser. Det finns även möjlighet att gå på genrepet klockan 12.45-14.00. Anmälan - genrep .

För mer information

Kontakta Dani Franjkovic, danijela.franjkovic@mdh.se , 021- 10 73 34.