ForskarFredag Eskilstuna 30 september 2016

Vad är viktigt för små barns psykiska hälsa? Ser näthatet olika ut beroende på vilket kön du har? Och vad är det egentligen som ligger bakom Eskilstunas framgångsrika industrihistoria? Under ForskarFredag kan du träffa forskare från MDH som delar med sig av sina expertkunskaper inom olika områden. Alla programpunkter är kostnadsfria och du behöver inte föranmäla dig. Välkommen!

 

Eskilstuna stadsbibliotek 

09.30-10.30: ForskarFika, Carinas café 

Om psykisk hälsa och delaktighet hos små barn

Vilka faktorer är det som gör att små barn med särskilda behov mår bra och känner sig delaktiga? Hur beskriver barnen själva vad det innebär? Hör psykologiforskaren Lena Almqvist berätta om sina spännade forskningsresultat.

Fika ingår. 

11.00-11.45: Föreläsning, Gudrun Nymans rum

Om genus, heder och jämnställdhet

Mehrdad Darvishpour är genus- och etnicitetsforskare. Under denna föreläsning kommer han ifrågasätta fördomar om ”invandrarmän” och diskutera bilden av manlighet. Han kommer bland annat att beskriva maktförlust efter invandring och dess betydelse för patriarkalmaskulinitet bland invandrade män.

12.00-12.45: ForskarSoppa, Contrast. Värd: Eskilskällan. 

Eskilstuna industrihistoria – framgångsrik till följd av egen innovationskraft eller som statliga drivhusplantor? 

Har Eskilstunaindustrin historiskt sett varit innovativ av egen kraft eller har den varit framgångsrik tack vare statlig styrning och statliga subventioner? Mats Fagerberg är forskare i historia med fokus på Eskilstunas industri under andra halvan av 1800-talet.

Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs. 

Soppan kostar 50 kronor och du förbokar din portion hos Carinas café på telefonnummer 070-685 10 66. Väl på plats betalar du och hämtar ut din biljett i caféets kassa. Soppan serveras sedan i Contrast mellan klockan 11.30-12.00. 

Eskilstuna stadsmuseum 

13.15-14.00: Temaföreläsningar

Två föreläsningar på temat "Utsatthet":

Att vara drabbad och utsatt som ung

Daniel Lindberg är forskare i socialt arbete och berättar om hur ungdomar som är drabbade av sociala problem ser på sin egen livssituation och sina möjligheter.

Näthat ur ett genusperspektiv

Joakim Johansson är forskare i statsvetenskap, med fokus på genus- och jämnställdhetsfrågor. Han kommer diskutera näthat ur ett genusperspektiv, samt hur problemet tas upp i den politiska debatten.  

Bio Rio

13.00-15.30: ForskarBio - filmvisning och paneldebatt 

Filmvisning med efterföljande paneldebatt. I filmen "Insidan ut" har känslorna huvudrollen. Handlingen utspelar sig i huvudet på en ung flicka där känslorna försöker vägleda henne genom livet och allt vad det innebär med flytt till ny stad, nytt hus och ny skola. Se filmen och lyssna till den efterföljande diskussionen om barn och känslor mellan Anne Lillvist, universitetslektor i pedagogik, Magnus Elfström, docent i psykologi, Maja Söderbäck, docent i vårdvetenskap, och Lena Almqvist, docent i psykologi.
Biobiljetter
ForskarBio vänder sig särskilt till dig som arbetar med barn eller utbildar dig inom förskola, skola, vård och omsorg men evenemanget är öppet för alla med intresse för frågor om barns utveckling.
Det är kostnadsfritt och vi bjuder på popcorn och dryck.

Webbinarium

10.00-11.00 Nyanlända elevers möte med skolan

Om olika aspekter av nyanländas möte med skolans värld. Förutom mer strukturella frågor om organisation, modell och problem diskuteras också relationen mellan struktur och individ där frågor om nyanländas erfarenheter och kunskaper tas i beaktande. 
Föreläser gör Niclas Månsson, forskare i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, samt medförfattare till nya boken Skolans möte med nyanlända (Liber). Moderator är Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska.
Anmälan 
Det är kostnadsfritt att delta, men du måste anmäla dig. 
Länk till webbsändningen skickas ut några dagar innan föreläsningen.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.