Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen och runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Alla är välkomna och aktiviteterna är kostnadsfria. Vissa programpunkter kräver dock anmälan, exempelvis bio och Forskar Grand Prix .

I spalten till vänster väljer du program för Eskilstuna eller Västerås .

 

Skolor och större grupper

Skolor eller andra större grupp måste föranmäla sig.

Kontakt, anmälan och mer information:

Eskilstuna: Anna Ulriksson Biderman, anna.ulriksson.biderman@mdh.se
tel: 021-10 13 25

Västerås: Jessika Hedén, jessika.heden@mdh.se
tel: 021-10 15 86

Forskar Grand Prix: Danijela Franjkovic, danijela.franjkovic@mdh.se
tel: 021-10 73 34