Akademisk högtid

5 april 2019 arrangeras Akademisk högtid för att hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Installationsföreläsningar sker vid MDH i Västerås torsdag 4 april. Både Akademisk högtid och föreläsningar är öppna för allmänheten.

 

Akademisk högtid

 

Det här är Akademisk högtid

Vid Akademisk högtid promoveras högskolans nya doktorer samt högskolans nya hedersdoktorer. De professorer som anställts de senaste två åren installeras. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och MDH:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne. 

Akademisk högtid arrangeras den 5 april i Västerås konserthus. Gäster som ska närvara vid ceremonin är välkomna från kl. 15.50. Publiken ska ha intagit sina platser 16.20, ceremonin börjar kl.16.30.

Frågor om Akademisk högtid

Ceremonimästare Karin Engström, tel: 021-10 13 70

 

Föreläsningar inför Akademisk högtid

Alla professorer som installeras vid Akademisk högtid håller en installationsföreläsning. I år hålls föreläsningarna torsdag 4 april på förmiddagen och följs på eftermiddagen av föreläsningar av mottagarna av Pedagogiskt pris samt Hedersdoktorernas Dag då de nya hedersdoktorerna håller sina föreläsningar. Alla föreläsningar är öppna för alla och kostnadsfria. 

Program föreläsningar 4 april

MDH:s nya hedersdoktorer

 

 

 

Beställning av doktorshatt

Doktorander vid MDH kan välja mellan doktorshatt och lagerkrans, vad man än väljer står doktoranden själv för kostnaden. Det finns några hattar för utlåning. För den som vill köpa sin hatt är det viktigt att göra detta i god. Sista datum för beställning är den 25 januari 2019.

Beställning av doktorshatt

 

 

 

Film från Akademisk högtid 2017

Senaste Akademisk högtid arrangerades 28 april 2017.

 

Akademisk högtid

Musikinslag

Under högtiden bjuder studenter och lärare från MDH:s musik- och operautbildningar på musikinslag.

Vill du se fler bilder från Akademisk högtid 2017?  Klicka dig vidare till webbalbumet!  Där kan du även ladda ner enskilda bilder. Du kan välja fotograf högst upp i sidhuvudet. Då ser du olika bilder. Nedladdningskod är 3582. Vid publicering ska fotografens namn anges.