Forskar Grand Prix - 27 september 2019

Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på endast fyra minuter?

Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. För femte gången anordnar MDH en av deltävlingarna, där forskare från högskolans olika forskningsinriktningar tävlar om en plats i den nationella finalen.

 

Expectrum Västerås

FGP hålls i Expectrums lokaler i Skarpan i centrala Västerås.

Tävlingen börjar 13.00 den 27 september 2017.

Forskarna

Mer information om forskarna kommer under sommaren

Regler

Tävlingsupplägg

  • 5-9 deltagare får i en inledande rond 4 minuter på sig att på en scen presentera sin forskning för en jury och publik.
  • Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina kommentarer och feedback i positiv anda enbart om sina respektive områden samt sina poäng.
  • Presentationen bedöms av juryn utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).
  • Efter att alla tävlande har framfört sin presentation görs en ”snabbrepris” där varje deltagare gör ett 30 sekunder långt inlägg varefter publiken ger sitt betyg till varje tävlande, alternativt röstar varje person i publiken på sin favorit.

Presentationen

  • De tävlande ska utforma en presentation på max fyra minuter om sin forskning.
  • Tidtagningen måste vara noggrann och ingen tävlande får fortsätta sin presentation längre än maximalt tillåten tid.

Bedömning och poängsättning

  • Juryn och publiken betygsätter varje tävlande enligt en lämplig skala utifrån röstningsmetod, till exempel där 1 är lägsta och 5 är högsta poäng.
  • Publikröstningen kan göras med hjälp av mentometerknappar, sms-röstning, poänglappar, etc. Resultatet visas inte för publiken.
  • Jurymedlemmarna visar skyltar med sina individuella poäng efter sin feedback efter varje presentation.
  • Publikens respektive juryns röster omvandlas till ett medelbetyg. De två medelbetygen läggs sedan samman för varje tävlande. Publikens röster ska räknas som 2/3 av totalpoängen och juryns som 1/3. Slutpoängen är dold för publiken.

 

 

Jury

 

Liselotte Mellesmo

 

 

Anders Stark

 

 

Anna Johansson

 

 

 

 

Riksfinal

Vinnaren från MDH:s deltävling går vidare till den nationella finalen, i Stockholm den 26 november 2019. I finalen tävlar vinnarna från alla deltvälingar runt om i Sverige.