Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

 • Datum 2021-09-21
 • Artikeltyp Aktuellt

Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten

Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

om Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten
 • Datum 2021-09-21
 • Artikeltyp Porträtt

MDH-forskare tävlar i Forskar Grand Prix

Hallå där Jennifer Gothilander, forskare på MDH som är en av de fem tävlande i Forskar Grand Prix Digital den här veckan. Vem är du och vad handlar din forskning om?

om MDH-forskare tävlar i Forskar Grand Prix

Möt MDH:s forskare på UR Play

Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus.

Hållbar forskning

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
 • Datum 2021-09-20
 • Artikeltyp Aktuellt

Så undviker du fallgroparna med hybridmöten

Hybridmötenas tid är här! Men för att dessa hybridmöten ska fungera optimalt, behöver man tänka till. – Det finns en fara med att bara acceptera hybridmötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, som forskar inom virtuella möten och virtuella team vid MDH.

om Så undviker du fallgroparna med hybridmöten
 • Datum 2021-09-15
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH och ABB utvecklar framtidens energisystem i industrin

MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i höst inleder ABB och MDH:s forskningsinriktning framtidens energi ett projekt där forskare vid högskolan delar sin tid mellan akademin och industrin för att ytterligare stärka det gemensamma arbetet.

om MDH och ABB utvecklar framtidens energisystem i industrin
 • Datum 2021-09-08
 • Artikeltyp Aktuellt

Digitala nomader utmanar våra normer kring arbetslivet

Digitala nomader, det vill säga personer som skapat sig en geografisk frihet och flexibilitet med hjälp av digitala hjälpmedel och lever därefter, är en växande grupp på arbetsmarknaden. Med digitaliseringens framväxt kan hela världen bli till ett kontor så länge det finns en stabil internetuppkoppling. Caroline Ingvarsson, universitetsadjunkt vid MDH, forskar kring digitala nomader och deras betydelse för framtida arbetsförhållanden.

om Digitala nomader utmanar våra normer kring arbetslivet

Forskningshändelser vid MDH

Föreläsningsserie HT21 om lärarkompetens och literacy

 • 2021-09-23 15:00–17:00
 • 2021-10-28 15:00–17:00
 • 2021-11-11 15:00–17:00
Digitalt via Zoom.
Forskargruppen ETL – Excellent Teaching for Literacy anordnar under hösten 2021 tre föreläsningar omkring lärarkompetens och literacy.

Julieth Castellanos försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

 • 2021-09-29 13:15
Delta och via Zoom
Julieth Castellanos försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, i salen Delta (Västerås Campus) och online via Zoom kl. 13:15 den 29 september 2021.

Hur arbetar vi tillsammans för att digitalisera inom förskola och skola?

 • 2021-10-15 08:30–12:00
Zoom Webinar
Välkommen till ett webbinarium med fokus på samverkan kring digitalisering i förskola och skola. Du får ta del av hur vi i Sörmland och Västmanland arbetar i nätverk tillsammans med akademin för kollegialt lärande och utveckling inom förskola och skola avseende digitalisering. Representanter från nätverket berättar om några av de aktuella utvecklingsarbeten som pågår i kommunerna och en kort översikt gällande de forskningsprojekt som pågår på Mälardalens högskola ges också.

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen