Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

  • Datum 2021-02-12
  • Artikeltyp Aktuellt

Sågspån från kokospalmer och skal från rotsaker blir elektricitet

Sågspån från kokospalmer och skal från kassava omvandlas till bioenergi för att förse samhällen i Moçambique med elektricitet. Vi bedriver forskning inom förnybar energi som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger Patrik Klintenberg, forskare på MDH.

om Sågspån från kokospalmer och skal från rotsaker blir elektricitet
  • Datum 2021-02-10
  • Artikeltyp Aktuellt

45 miljoner kronor till kompetensutveckling av industrin

För att möta behovet av ny kompetens inom digitalisering och automation beviljar KK-stiftelsen 45 miljoner kronor till MDH och företagsforskarskolorna INDTECH och ARRAY++. ”En riktig boost för de företag och doktorander som deltar”, säger Markus Bohlin, projektledare för INDTECH på MDH.

om 45 miljoner kronor till kompetensutveckling av industrin

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
  • Datum 2021-02-09
  • Artikeltyp Aktuellt

Förnybar energi för att stoppa klimatförändringar

Förra årtiondet var det varmaste någonsin och det har orsakat naturkatastrofer som skogsbränder, torka och översvämningar. MDH:s forskare arbetar för att hitta miljövänliga alternativ som kan ersätta fossila bränslen, som skadar miljön.

om Förnybar energi för att stoppa klimatförändringar
  • Datum 2021-02-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Modersmålsundervisning kräver samarbete över ämnesgränserna

– Vi vet idag att inlärning går snabbast och mest effektivt om den sker på elevens starkaste språk och om eleven får använda hela sitt språkliga register. Även för den egna identiteten och för familjens socialisation är det viktig att barnen får fortsätta utveckla sitt förstaspråk, säger Christa Roux Sparreskog som är doktorand i didaktik vid MDH och forskar på hur modersmålslärare, studiehandledare, klasslärare och specialpedagoger samarbetar för att stötta flerspråkiga elever.

om Modersmålsundervisning kräver samarbete över ämnesgränserna

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Samarbete för att lösa problem i samhället

I MDH:s uppdrag ingår att utveckla ny kunskap och se till att forskningsresultat kommer till nytta för samhället. Tillsammans med samarbetspartners utanför högskolan identifierar forskare och studenter samhällsutmaningar och arbetar för att hitta lösningar på problem. Studenter kan via sina examensarbeten studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar.

Läs mer

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen