Text

Forskning för kunskap och utvecking

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

  • Datum 2020-09-23
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare prisad som årets innovatör i Blekinge

Pietro Campana har fått Länsstyrelsen i Blekinges Skapa-pris för sitt bevattningssystem. Systemet grundar sig på högteknologiska klimatdata från bland annat NASA.

om MDH-forskare prisad som årets innovatör i Blekinge
  • Datum 2020-09-17
  • Artikeltyp Aktuellt

Rädsla hindrar unga från att röra på sig

Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status.

om Rädsla hindrar unga från att röra på sig
  • Datum 2020-09-10
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH sprider kunskap i Östafrika för bättre folkhälsa

Forskare vid MDH ska i samverkan med KTH utbilda statstjänstemän i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och om FN:s mål för hållbar utveckling.

om MDH sprider kunskap i Östafrika för bättre folkhälsa
  • Datum 2020-09-24
  • Artikeltyp Aktuellt

"Barnäktenskap - grov kränkning av mänskliga rättigheter"

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort mot sin vilja. Det måste få ett slut, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH.

om "Barnäktenskap - grov kränkning av mänskliga rättigheter"

Så arbetar MDH för att nå FN:s 17 globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Samarbete för att lösa problem i samhället

I MDH:s uppdrag ingår att utveckla ny kunskap och se till att forskningsresultat kommer till nytta för samhället. Tillsammans med samarbetspartners utanför högskolan identifierar forskare och studenter samhällsutmaningar och arbetar för att hitta lösningar på problem. Studenter kan via sina examensarbeten studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar.

Läs mer

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer

Anna-Lena Andersson försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

  • 2020-10-09 13:15–14:45
Sal Delta eller Zoom
Anna-Lena Andersson vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) försvarar sin doktorsavhandling i didaktik fredagen den 9 oktober kl. 13.15 i sal Beta Västerås.