Nima Moghaddami Khalilzad (IDT) försvarar sin licentiatavhandling

Datum: 2013-06-13
Tid: 13.30
Plats: Lambda, MDH, Västerås

Nima Moghaddami Khalilzad (IDT) försvarar sin licentiatavhandling den 13 juni kl.13.30 i lokalen Lambda på MDH i Västerås.

Granskare är postdoc researcher Martina Maggio, Lunds universitet och examinatorer är docent Andreas Ermedahl, Ericsson; docent Damir Isovic, MDH; postdoc researcher Martina Maggio, Lunds universitet.

 

Sammanfattning

Moderna datorsystem är ofta utformade för att spela en mångsidig roll. De är därför kapabla att köra ett antal programvaror (program) samtidigt och parallellt. Dessa programvaror bör dela processorn så att alla av dem kan köra och avsluta sina beräkningar som förväntat. Å andra sidan, i de fall där programvaror har tidkrav innebär det att de inte bara ska slutföra beräkningarna som förväntat, utan även att dessa beräkningarna ska vara utförda i rätt tid. Således finns det ett behov av att i tid dela processorn bland olika program. Den tidsdelning realiseras ofta genom att tilldela en fast och förutbestämd beräkningsresurs till varje program. Dock finns det en grupp av programvaror där, i) deras efterfrågan på beräkningskraft förändras under körning, och/eller ii) det kan tolereras att vissa beräkningar inte alltid utförs i tid. För system som innehåller program med dessa egenskaper är det inte effektivt att tilldela programmen med fasta beräkningsresurser. Om vi fördelar processorns beräkningsresurs baserad på den maximalt efterfrågade resursen för ett program, då kommer processorns beräkningskapacitet att gå till spillo för de fall då ett program kräver mindre än sin maximalt efterfrågade beräkningsresurs. För detta ändamål föreslår vi i denna avhandling ett adaptivt angreppsätt. I vårt föreslagna adaptiva system säkerställer vi, vid varje tidpunkt, att vi ger tillräckliga beräkningsresurser för varje program genom att följa den faktiska efterfrågan av beräkningsresurser. På så sätt kan vi integrera fler program i ett datorsystem som delas av flera programvaror, och samtidigt ge dessa programvaror garantier med avseende på timing.