Disputation, Fredrik Jansson

Datum: 2013-02-22
Tid: 13.15
Plats: Lambda, Mälardalens högskola, Västerås

Modelling Two-Person Interactions Within and Between Cultural Groups

 

Våra grupptillhörigheter påverkar hur vi bemöter varandra, i synnerhet bland främlingar. I denna avhandling undersöks genom matematiska modeller och beteendeexperiment under vilka grundläggande förutsättningar detta kan leda till fenomen som gruppdiskriminering, polarisering och gruppers olika popularitet.

Abstract, sammanfattning och kappa finns i DiVA:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-16500