Föreläsning på MDH i Västerås: Anhöriga - fritt valt arbete?

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-10-04
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Sal Omega, MDH i Västerås

För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen som är den 6 oktober, arrangeras en föreläsning med Gunilla Matheny. Föreläsningen ges den 4 oktober på MDH i Västerås och den 5 oktober på MDH i Eskilstuna.

Gunilla Matheny har arbetat med anhörigstödsfrågor sedan 1994. Hon är distriktssköterska, pedagog och uttryckande konstterapeut. Hon har även skrivit boken Att utveckla anhörigstöd och designat NKA:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) webbutbildning: Utveckla stöd till anhöriga.

Vid föreläsningen får du praktiska tips och råd för ökade möjlig-heter att uppfylla lagens intentioner vad gäller anhörigstöd. De verktyg du får kan dessutom bidra till att din arbetsplats vidare-utvecklas gällande bemötande och kommunikation.

Målgrupp

All personal inom vård- och omsorg, socialtjänst som möter anhöriga i det vardagliga arbetet.

Anmälan

Anmäl dig här, senast den 29 september.

Vid frågor, kontakta

Kontakt Västerås: Kontaktcenter 021-39 27 25 samt anhorigstod@vasteras.se

Kontakt MKHV: Christine Gustafsson, 016-15 34 69, christine.gustafsson@mdh.se

Varmt välkommen!

Kommunens anhörigstöd, Eskilstuna och Västerås i samverkan med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), Samhällskontraktet