Text

Coronaviruset: här är MDH:s experter


Coronaviruset: här är MDH:s experter

Söker du en expertkommentar om coronavirusets konsekvenser? Här hittar du ett antal av MDH:s forskare som kan kommentera utvecklingen ur flera vetenskapliga perspektiv.UTBILDNING

Universitetslektor /Avdelningschef för vuxenpedagogik och Lärum

Åsa Ryegård

+4621107395

asa.ryegard@mdh.se

Undervisning och examination på distans

Åsa kan svara på MDH-generella frågor om undervisning och examination på distans.


 

TEKNIK

Biträdande universitetslektor

Helena Tobiasson

+4616155178

helena.tobiasson@mdh.se

Digitala arbetssätt

Helana är ergonom och disputerad inom människa-datorinteraktion. Kan ge råd och tips om digitala arbetssätt och om hur människor kan interagera med teknik.

Universitetslektor i process och produktutveckling

Sten Grahn

+4616155125

sten.grahn@mdh.se

Digitalisering

Sten forskar inom resurseffektivitet, digitalisering, automatisering och produktutveckling. Kan ge råd och tips om hur man kan fortsätta hålla företaget igång trots vid minskade produktionsmöjligheter.

Professor i energiteknik

Konstantinos Kyprianidis

+4621151765

konstantinos.kyprianidis@mdh.se

AI

Konstantinos forskning inom simulering och optimering handlar bland annat om att bygga AI-baserad diagnostika- och prognostikasystem för flottor av dyra industriella tillgångar runt om i världen. Han kan svara på frågor om hur olika AI-metoder kan användas för att dra nytta av de stora datamängder som byggs upp i världen i nuvarande covid-19-situation.

Professor i artificiell intelligens

Shahina Begum

+4621107370

shahina.begum@mdh.se

AI

AI-powered analysis of disease data for diagnosis and prediction, for example, data driven analysis might help to predict patients which can stay home, or which might need further medication.

Professor

Peter Funk

+4621103153

peter.funk@mdh.se

AI

Artificiell intelligens har stor potential COVID-19 och är en underutnyttjad resurs idag.

Forskare

Anas Fattouh

073-875 50 66

anas.fattouh@mdh.se

AI

Anas can develop machine learning and AI analytics to describe how covid-19 is spreading across Sweden (or the world based on the available data) and to predict the spreading future.

Forskarassistent

Arash Ghareh Baghi

+4621103143

arash.ghareh.baghi@mdh.se

Computer science

A big problem in detecting Covid-19, is early detection of the disease, which needs a reliable distributed diagnostic. My idea is the possibility to detect Covid-19 using a mobile phone.

Universitetslektor

Antonio Cicchetti

+4621151762

antonio.cicchetti@mdh.se

Gamification techniques

Among other systems, I am iIapproaches for serious purposes. Gamification techniques can have high impact in periods like this one by boosting the engagement of users, e.g. to keep exercising at home, avoiding crowded transportation alternatives, optimizing shopping practices, helping people pertaining to risk groups, etc.


 

VÅRD OCH HÄLSA

Professor i Hälso- och välfärdsteknik

Sarah Wamala Andersson

+46214806973

sarah.wamala.andersson@mdh.se

Välfärdsteknik och digital hälsa

Sarah är professor i hälso- och välfärdsteknik. Sarah kan svara på frågor som rör Covid-19 i relation till hälso- och välfärdsteknik, digitala lösningar eller digital hälsa.

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Fabrizia Giannotta

+4621101475

fabrizia.giannotta@mdh.se

Psykisk hälsa

Fabrizias forskning inom området folkhälsovetenskap handlar bland annat om psykisk ohälsa bland ungdomar. Hon kan svara på frågor som berör ämnet psykisk hälsa ur olika perspektiv, i relation till det nya coronavirusets effekter.

Universitetslektor i sjukgymnastik / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert

+4621103188

petra.heideken.wagert@mdh.se

Digitala mötesplatser för äldre

Petra driver projekt om digitala mötesplatser för äldre i syfte att motverka upplevd ensamhet. Kan prata om hälsoeffekter av upplevd ensamhet, som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, och insatser som kan förebygga det.

Professor i sjukgymnastik

Anne Söderlund

+4621151708

anne.soderlund@mdh.se

Stillasittande

Anne är professor i fysioterapi. En stillasittande livsstil kan vara skadligt för hälsan. Annes forskning syftar bland annat till att minska stillasittande beteendevanor bland äldre. Kan prata om betydelsen av att röra på sig och ha en aktiv livsstil.

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Vård per telefon

Inger är professor i vårdvetenskap och forskar bland annat om sjuksköterskors arbete med frekventa uppringare till 1177.

Professor i sociologi

Susanna Toivanen

+4621101483

susanna.toivanen@mdh.se

Digitalt arbetsliv

Susanna forskar om hållbara kontor och framtidens digitala arbetsliv. Kan svara på frågor om arbetslivsforskning, kontor, hälsa på arbetsplatsen och kan ge tips på saker att tänka på vid kontorsarbete i hemmet

Universitetslektor i vårdvetenskap

Dara Rasoal

+4621101454

dara.rasoal@mdh.se

Etik inom vården

Vårdpersonal ställs ofta inför etiska dilemman där de behöver göra svåra val. Dara är lektor i vårdvetenskap och hans forskning handlar bland annat om etik inom vården.

Professor i folkhälsovetenskap

Katarina Bälter

+4621151753

katarina.balter@mdh.se

Bibehåll hälsan hemma

Det är viktigt att upprätthålla rutiner, regelbundna matvanor och att röra på sig trots att man är mycket i hemmet. Det är lätt att man blir sittande inne hela dagen. Det innebär ökad risk för viktuppgång, dåligt sömn och att man småäter istället för att äta lagad mat till lunch och middag. Det är även viktigt med sociala kontakter för att inte känna sig ensam.


 

SAMHÄLLE

Universitetslektor

Gustav Sundqvist

+46214806902

gustav.sundqvist@mdh.se

Demokrati

Gustav är doktor i statsvetenskap med fokus på Kina och kinesisk politik. Inom ramen för Gustavs forskning även undersökt demokrati, demokratisering och demokratisk erosion.

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

+4621107331

joakim.johansson@mdh.se

Demokrati/riskbeteenden

Joakim är docent i statsvetenskap och forskar om jämställdhet, kön/genus, politiskt ledarskap, demokrati och medborgarskap. Han kan svara på frågor om: effekter av covid-19 för demokratin generellt och/eller specifikt för kvinnors politiska ledarskap, covid-19 och partisympatier bland väljarna samt covid-19 och riskbeteenden i relation till traditionell manlighet/maskulinitet.

Universitetslektor / Excellent lärare/Prodekan

Magnus Hoppe

+4621107385

magnus.hoppe@mdh.se

Omvärldsanalys

Magnus forskar om entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys. Magnus kan svara på frågor om omvärldsanalys, trender, framtid och scenarier.

Universitetslektor

Carina Söderlund

+4616153689

carina.soderlund@mdh.se

Information

Forskar inom visuell kommunikation, informationsdesign, gränssnittsdesign, Visual management, visuell retorik, kollektiv design (samskapande design). Kan svara på frågor om informationshanteringen kring covid-19.

Universitetslektor i företagsekonomi inr. organisation

Lucia Crevani

+4621151747

lucia.crevani@mdh.se

Distansarbete och behovet att mötas

Lucia forskar om digitalisering inom management och organisationer. Hon kan svara på frågor om vad som händer med organisationer, chefer och medarbetare nu när många jobbar på distans och använder virtuella möten. Hon kan också berätta om behovet av att mötas, hur tekniken har blivit en del av arbetet för många fler liksom den plötsliga förändringen jämfört med alla digitaliseringsinitiativ som tar lång tid.

Professor i företagsekonomi

Anette Hallin

+4621151793

anette.hallin@mdh.se

Distansarbete och behovet att mötas

Anette forskar om digitalisering inom management och organisationer. Hon kan svara på frågor om vad som händer med organisationer, chefer och medarbetare nu när många jobbar på distans och använder virtuella möten. Hon kan också berätta om behovet av att mötas, hur tekniken har blivit en del av arbetet för många fler liksom den plötsliga förändringen jämfört med alla digitaliseringsinitiativ som tar lång tid.

Universitetslektor

Emilia Rovira Nordman

+4621107330

emilia.rovira.nordman@mdh.se

Globala affärer

Emilia forskar om internationell marknadsföring, specifikt om små och medelstora företags internationaliseringsprocesser. Hon kan svara på frågor om hur globala affärer kommer att påverkas av covid-19.

Doktor i tillämpad matematik

Karl Lundengård

0739-607396

karl.lundengard@mdh.se

Dödsrisker och analys av data

Karl har forskat på olika metoder för att beskriva dödsrisk för olika åldrar även med mycket lite information om underliggande dödsorsaker. Den pågående krisen kommer att påverka dödsrisker både på kort sikt och lång sikt, utifrån hälsomässiga-, ekonomiska och kulturella perspektiv. Han diskuterar gärna hur man kan använda den data som samlats in för att förbereda samhället för framtida kriser.

Professor i socialt arbete

Jonas Stier

+4616153289

jonas.stier@mdh.se

Sociala effekter

 Jonas gör undersökningar gällande effekterna av pandemin - på människors känslor av gemenskap, ensamhet eller isolering. Jonas kan även svara på frågor om delaktighet, demokrati och forskningens roll i ljuset av pandemin, liksom om kommunikation och människors vardagsbeteenden.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.

Pressansvarig

Jessika Hedén

+4621101586

jessika.heden@mdh.se