Mälardalen university logotype print

Text

Här hittar du ekonomisk information för våra kunder och leverantörer såsom fakturahantering, betalningsinformation och upphandling.

Leverantörer

För leverantörer och kunder

Här hittar du ekonomisk information för våra kunder och leverantörer såsom fakturahantering, betalningsinformation och upphandling.

Skicka faktura till MDH

Det är obligatoriskt för leverantörer att skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till MDH, eftersom högskolan tillhör den offentliga sektorn. Med e-faktura menas faktura som både utfärdas, sänds och tas emot i ett elektroniskt format. Kravet gäller från den första fakturan och även om inget avtal finns mellan parterna.

Observera att PDF och liknande format inte räknas som en e-faktura.

 

E- faktura via PEPPOL

MDH önskar i första hand att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter som behövs behöver för att skicka faktura till oss:

PEPPOL-id: 0007:2021002916


E- faktura via VAN-operatör

Om företaget idag använder en VAN-operatör eller har eget affärssystem för att skicka e-fakturor, kan denna part förmedla fakturor till MDH.

Uppgifter om MDH:
VAN-operatör: Opus Capita Solutions AB
Partsidentitet Svefaktura: 2021002916
GLN: 7350070160009
Organisationsnummer: 202100-2916
VAT/Moms-registreringsnummer: SE202100291601


E- faktura via Fakturaportalen

Har ditt företag inte systemstöd för att skicka e-fakturor, är det möjligt att ansluta till Fakturaportalen för att skapa och skicka e-fakturor (i formatet Svefaktura) på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor (kostnadsfritt upp till 25 fakturor per månad).

Registrera dig i fakturaportalen Länk till annan webbplats.

Instruktion för registrering i fakturaportalen


Format som MDH kan ta emot

  • PEPPOL Bis Billing 3.0
  • Svefaktura
  • Bilagor kan bifogas

Krav på 5-ställig referenskod på fakturan

MDH:s referens-ID består av 5-ställig kod, 3 bokstäver och 2 siffror, (t ex ABC01). Endast referens-ID eller ordernummer får anges. Saknas denna information uppmanar vi er att begära dessa uppgifter.

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

MDH tillämpar 30 dagars betalningsvillkor om inget annat anges. MDH accepterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till betalning sker.

Verifieringstjänst

Det är möjligt att kostnadsfritt använda SFTI:s verifieringstjänst för att kontrollera att den elektroniska fakturan är korrekt.

Söka PEPPOL-mottagare

Sök mottagare i PEPPOL Länk till annan webbplats.

Tänk på att det är nödvändigt att känna till mottagarens PEPPOL-id för att kunna söka.

Fulltextsök mottagare i PEPPOL Länk till annan webbplats.

Frågor ställs till: fakturaservice@mdh.se


Betalningar till MDH

Som kund till MDH är det viktigt att känna till hur fakturor och bidrag till högskolans verksamhet ska betalas för att intäkten ska bli bokförd rätt. Inbetalning till MDH ska göras till bankgirokonto. Betalning från utlandet görs till IBAN/BIC.

När du gör betalning till högskolan är det viktigt att du lämnar information vad betalningen avser, till exempel fakturanummer, kontering enligt utsänt underlag, så att inbetalat belopp bokförs rätt.

 

Bank

Mälardalens högskola använder sig av Danske bank.

Bankadress:
Danske Bank

Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Betalningar från Sverige

Betalning av faktura och rekvisition utställd av MDH.
Bankgirokonto 5201-5864

Betalning från utlandet

IBAN: SE211200 0000 0128 1011 2525

BIC/SWIFT: DABASESX

Frågor ställs till: kundreskontra@mdh.se

 

Inköp och upphandlingar

Som statlig myndighet ska MDH följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Högskolan använder sig av ett elektroniskt system för upphandling som heter Visma TendSign.

 

Till toppen