För dig som forskar: Att publicera

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-11-20
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Sjöstedska rummet, biblioteket i Eskilstuna

”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga?

Vetenskaplig publicering handlar inte bara om att sprida forskningsresultat, på forskaren ställs även alltfler krav på var och hur publicering ska ske; bl.a. kräver flera stora forskningsfinansiärer publicering i Open Access.

Därför kommer vi även att tala om vad OA hur man undviker fällor den som publicerar i OA kan råka ut för, bl.a. de med oseriösa tidskrifter. Seminariet kommer att vara strukturerat utifrån 9 konkreta råd.
 

Anmälan till lina.andren@mdh.se

Berätta vilket/vilka seminarium/er och vilken ort anmälan avser. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. Max 20 deltagare per tillfälle.