Expert-träff om kost och klimat

2017-05-03 | Forskning/Samverkan

Den 4-5 maj anordnar MDH en konferens på temat mat, miljö och hälsa med nio föreläsare från bland annat Livsmedelsverket, Världsnaturfonden (WWF) och Naturvårdsverket. Konferensdeltagarna är Sveriges ledande mat- och näringsforskare som jobbar med frågorna ur ett folkhälsoperspektiv.

– Det är första gången konferensen anordnas i Västerås och av MDH, så det är extra kul att välkomna alla hit, visa upp högskolan och lyfta forskningen som bedrivs inom folkhälsovetenskapen. Jag hoppas på givande och intressanta diskussioner, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsa vid MDH och projektledare för konferensen.

Bland årets föreläsare finns Elin Röös, Sveriges lantbruksuniversitet, som ska prata om mat och klimatpåverkan, Camilla Sjörs, Karolinska Institutet, om höga och låga utsläpp av växthusgaser, samt Jennifer Hartle, Stanford University och San Jose State University, om exponering av olika kemikalier av maten, inklusive bekämpning och förpackning.

– Västmanlands län ska bli en förebild i Sverige när det gäller miljö och klimatarbete och Södermanlands läns vision är att bli Sveriges friskaste 2025. Det är häftigt att jobba på MDH som finns i de regionerna och vara en del av det arbetet. Det gör att jag kan förena min forskning inom hälsa, klimat och miljö och att den kommer till värde och nytta för samhället, säger Katarina Bälter.

Konferensen är årligen återkommande och arrangeras inom nätverket The Network in Epidemiology and Nutrition (NEON) som finansieras av de statliga forskningsråden. Nätverket består av ca 400 nutritionsepidemiologer som studerar sambanden mellan kost- och övriga levnadsvanor och risken att drabbas av eller möjligheter till att förhindra sjukdomar. Tidigare arrangerade konferenser har handlat om fysisk aktivitet och hälsa, gener och mat och samt hälsa och mat bland barn och ungdomar.